Informacja o realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, że firma Beliso Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś Priorytetowa 3  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Informacja o realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, że firma Beliso Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Rozwój eksportu firmy BELISO – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Informacja o realizacji projektu

Firma Beliso Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu pn. Internacjonalizacja Firmy BELISO poprzez wzrost eksportu produktów w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.